Køb og salg af virksomheder


Vi har mange års erfaring i køb, salg og generationsskifte af små og mellemstore virksomheder. Vores erfaring gør, at vores kunder er sikret en rådgiver som hele tiden har et overblik over processen og som på en enkel og letforståelig måde er i stand til at formidle dette overblik til kunden.

Køb og salg af virksomheder er ofte en kompliceret affære, ikke bare juridisk men også kommercielt. Derfor er vi også klædt godt på til at kunne rådgive vores kunder om de kommercielle aspekter ved en overdragelse.

Vores kunder kan derfor forvente, at vi fungerer som en seriøs og kritisk sparringspartner under hele overdragelsesprocessen.

Vi søger altid at være på forkant med den nyeste viden inden for virksomhedsoverdragelsesområdet. Dette har afstedkommet en lang række skrevne artikler om emnet, som er udgivet i en række forskellige medier såsom dagblade, medlemsblade, fagblade og nyhedsbreve.

Gennem årene har vi opbygget en stor erfaring i rådgivning af "hvide kitler", hvorved forstås fysioterapeuter, tandlæger, læger og andre inden for det sundhedsfaglige område. Særligt inden for området køb og salg af virksomhed, ejeraftaler, værdisætning etc.

Vi er efterspurgte foredragsholdere om emnet og vi har blandt andet holdt foredrag og arrangementer i samarbejde med forskellige banker, revisorer, erhvervsråd og en lang række andre aktører. Derudover har vi medvirket i DR2's udsendelser om virksomhedsoverdragelser/generationsskifter.

Er du virksomhedskøber, så følg med på www.virksomhedskober.dk, hvor Vilsgaard Advokater er faste skribenter og kommer med gode råd om køb af virksomhed. Du kan også finde flere nyheder om køb af virksomhed på vores Facebookside www.facebook.com/virksomhedskober.