Byggeriets retsregler

Vilsgaard Advokater er specialister i byggeriets love og regler. Vi har også ført flere sager om arealmangler og andre fejl i boligarealet. Kundegruppen omfatter købere og sælgere af fast ejendom, professionelle aktører inden for byggeri, herunder bygherrer, entreprenører, arkitekter, ingeniører og projektudviklere af fast ejendom.

Vores arbejde omfatter blandt andet:
 • Valg af entrepriseform – totalentreprise, fagentreprise m.v.
 • Kontrakter mellem bygherre, entreprenører og rådgivere
 • Ekstraarbejder – hvordan de skal håndteres
 • Ændringer – hvordan de skal håndteres
 • Håndtering af forsinkelser, herunder dagbøder
 • Korrekt aflevering af byggeriet
 • Håndtering af fejl og mangler ved byggeriet, herunder reklamationer
 • Arealmangler og fejl i boligareal (boligareal.dk eller arealmangler.dk)
 • Forsikringer
 • Garantier og sikkerhedsstillelser
 • Syn og skøn
 • Voldgifts- og retssager
 • AB 92, ABT 93 og ABR 89 generelt
Vores juridiske ekspertise og store erfaring gør, at vi er en kompetent og seriøs rådgiver indenfor entrepriseret og fast ejendom. Vi formår at skabe overblik i de ofte meget komplekse udfordringer disse retsområder indeholder.

Vi har skrevet en lang række artikler om byggeriets love og regler og er faste skribenter for Byggeriets Dagblad – Licitationen.

Endvidere administrerer vi Jordportalen.dk.

Jordportalen.dk er en gratis online portal for købere og sælgere af jord og grunde i Danmark. På portalen findes også en række gode råd ved køb og salg af jord og grunde.

Få en vurdering i spørgsmål om arealmangler og mangler i boligareal – læs mere på www.boligareal.dk eller www.arealmangler.dk.