Generel erhvervsret

 
Vi rådgiver vores kunder indenfor en lang række erhvervsretlige områder. Det er efterhånden ganske komplekst at navigere i samfundet som virksomhed og dette stiller derfor store udfordringer til os som rådgiver.

Det er nødvendigt, at vi kan yde specialiseret rådgivning til vores kunder indenfor de områder, der har afgørende betydning for deres hverdag. Vi kan derfor også rådgive indenfor den helt generelle erhvervsret – vi er med andre ord også specialister i det generelle.

Vi rådgiver blandt andet inden for:
 •  Etablering af selskaber og virksomheder
 •  Selskabskonstruktioner
 •  Virksomhedsomdannelser og omstruktureringer
 •  Kapitalfremskaffelser- og udvidelser
 •  Anpartshaver- og aktionæroverenskomster (Ejeraftaler)
 •  Interessentskabskontrakter
 •  Erhvervslejekontrakter
 •  EU-konkurrenceret
 •  Retssager og voldgiftssager
 •  Agent- og forhandleraftaler
 •  Samarbejdsaftaler
 •  IT-kontrakter
 •  "Hvide kitler" (læger, tandlæger, fysioterapeuter etc.) 
Vi gennemfører alle registreringer af aktier og anparter i Det Offentlige Ejerregister - Klik her.