Kapitalfremskaffelse


Vilsgaard Advokater kan bistå med rådgivning om kapitaludvidelser/-fremskaffelser for små og mellemstore virksomheder eller projektfinansieringer, som kan omfatte både offentlig og privat kapital.

For virksomheder vil vores rådgivning typisk være aktuel i forbindelse med eksempelvis virksomhedskøb, udvidelse af den eksisterende kapital til fx. køb af nyt produktionsanlæg, færdigudvikling af et produkt, nye etableringer eller andre nye aktiviteter.

Vores rådgivning kan omfatte:

 • Styring og strukturering af proces
 • Afklaring af kapitalbehov
 • Profil og søgning på potentielle investorer
 • Prisansættelse samt fastlæggelse af ejerandele og transaktionsstruktur
 • Informationsmateriale til investorer
 • Kommunikation med investor(er)
 • Bistand i forbindelse med due diligence og besvarelse af spørgsmål fra investor(er)
 • Bistand i forbindelse med forhandlinger
 • Juridiske kontrakter
 • Gennemførelse af kapitaludvidelsen
 • Ejeraftaler
Vi har gennem vores netværk og samarbejdspartnere gode muligheder for, at identificere den gruppe af investorer, som passer bedst i den konkrete situation.

Vi samarbejder i øvrigt med de regionale Væksthuse om deres finansielle støtte til rådgivning i forbindelse med kapitalfremskaffelser og er det naturlige bindeled mellem virksomheden der søger kapital og alle øvrige parter involveret. For nærmere om konkrete støtte og investeringsmuligheder – kontakt os da.